Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025

 

Zápis žáků do MŠ na školní rok 2024/2025

 

 

 

Zápis žáků do mateřských škol Praha 11

Vzhledem k tomu, že přijímací řízení probíhá formou správního řízení, je nezbytné striktně dodržovat termíny. Informace budou taktéž zveřejněny na stránkách MČ Praha 11 a v časopise Klíč.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Pojďte si s námi zacvičit

Společné cvičení pro rodiče s dětmi, které se chtějí hlásit do naší mateřské školy.

S sebou sportovní oblečení. Sejdeme se 10.4. v 15:30 ve třídě Medvědů

 

Den otevřených dveří v naší MŠ

23.4. 2024 od 13.00 do  16.00.

 

 

 

I. Fáze – Generování přihlášek

od 2.5. do 16.5.2024

Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

Porada a případná pomoc při generování přihlášek na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte doložit očkování dítěte (potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte nebo vyplněný a potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky). Toto se netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 10 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

II. Fáze – Sběr přihlášek

13. května 2023 od 10.00 do 16.30 a 14. května 2023 od 10.00 do 13.00

 • Informujte se na adrese:
  https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku doručit do MŠ.
 • Při podání přihlášky v MŠ předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. Fáze – Přijímací řízení

Od 2. června 2024

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.

 

 

DESATERO PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

 1. Mluvte s dítětem o tom, jaké to je v mateřské škole, co se tam dělá.
 2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 3. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tím jeho sebedůvěru. aby dítě chodilo do MŠ rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne, …“.
 5. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti zvlášť v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho v tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.
 6. Promluvte si s paní učitelkou  o možnostech postupné adaptace.
 7. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
 8. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem.
 9. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 10. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

Milí rodiče,

školní rok začíná 2. září. Společně se přivítáme, paní učitelka vám ukáže, jakou má dítě značku, kam se dávají bačkůrky, kde se dítě převlékne. Pak ho doprovodíte do třídy.

Do mateřské školy potřebuje dítě:

 • bačkory na přezutí do třídy
 • náhradní oblečení pro případ nehody, které bude uložené k kapsáři v šatně
 • oblečení na zahradu
 • pyžamo

Veškeré informace najdete ve školním řádu.

Informace o placení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného naleznete v záložce platby.

Přejeme vám krásné prázdniny a v září se na vás těšíme