Svátky s Beruškou

 Všichni máme rádi svátky a s chutí je slavíme. Hlavně ty osobní a rodinné. Svátků je v kalendáři opravdu hodně. Mnohé svátky – jako například VELIKONOCE, MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ, VÁNOCE, NOVÝ ROK – jsou dokonce světové. Zdá se, že svátků je opravdu dost. A to naši předkové oslavovali ještě mnohem více! V prehistorii třeba každý úspěšný lov, později vydařenou úrodu…

 S dětmi budeme po celý rok slavit a seznamovat se s tradicemi a zvyky, které slavili naši předkové. Budeme je srovnávat s dnešními oslavami, tradicemi a zvyky. Školním rokem nás bude provázet Beruška, která bude mít pro nás připravené speciální svátky. Beruška chce dětem připomenout a oslavit na první pohled docela obyčejné věci. Například TRADIČNÍ DĚTSKÉ HRY. Ty se v současné „elektronické době“ jaksi vytrácejí ze života dětí. Oslavit je třeba i BARVY, díky kterým není svět kolem nás jen černobílý. A přeneseně ani běžný život nás lidí. Jakési „vzkříšení“ si zaslouží i obyčejná, obrázková, papírová POHLEDNICE. Kdysi byla hojně využívaným komunikačním prostředkem. Také POŠTOVNÍ ZNÁMKA jako malé umělecké dílo si zaslouží pozornost. Stejně KNIHA a pohádkový svět v ní spolu s předčítáním dětem. K mnoha oslavám patří TANEC, stejně jako dobrá MUZIKA – proč by nemohly mít svůj svátek? Oslavu si zaslouží i naše rodná ŘEČ. V posledních letech se plní novými slovíčky. Doslova zázrakem jsou lidské RUCE stejně jako další úžasný výtvor přírody – STROMY. Posledním svátkem Berušky v závěru školního roku se ještě jednou vrátí k dětským hrám, abychom tentokrát vyzkoušeli báječný vynález – MÍČ.

Dětské hry a hraní, dovádění při nich dávají RADOST. A radost spolu s dobrým hraním nabízí celoroční hra v Beruškách – Svátky s Beruškou

 Přejeme všem krásný školní rok plný oslav a zábavy

Jitka, Petra a Beruška