V rámci školního vzdělávacího programu se věnujeme logopedické péči. 7 učitelek absolvovalo kurz pro logopedické asistenty. Průběžně provádějí s dětmi hravou formou logopedická cvičení. 

  • Logopedické hrátky – Jitka Rousková, Ivana Nováková, Hana Fořtová,  Dana Kocmanová, Jana Kopasz, Petra Jančaříková, Dana Dorotíková
  • Učíme se česky – čeština pro děti s OMJ – Hana Fořtová, Jitka Boháčová

Hravou formou připravujeme děti na vstup do ZŠ, jednou týdně probíhá kroužek Školáček, kde si předškoláci zkouší jak to vypadá ve škole. Využíváme pracovní sešity pro předškoláky zpracované dle RVP PV. Děti s OŠD mají vypracovaný individuální program.

Školáček                      středa 9.30

Jitka Rousková, Jana Kopasz, Hana Fořtová, Ivana Nováková, Dana Dorotíková

Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí : v pátek navštěvují předškoláci plavecký bazén Jedenáctka a absolvují tu kurz předplavecké výuky.

V rámci nadstandartních aktivit nabízíme :

Atletika pro děti           pondělí 15.30 – 16.30    Dana Kocmanová

Atletika pro děti           pondělí 15.00 -16.00     Hana Fořtová

Keramika pro děti        čtvrtek 14.00 – 15.00, 15.00 – 16.00     Tekla Pletichová