Prázdninový provoz 25.7.-5.8.2022

 Provoz MŠ : 7.00 – 16.30

Děti si budou všechny své věci nosit každý den v batohu/tašce.

Pokud to bude možné, budou děti trávit čas na zahradě, budou využívat mlhoviště, proto jim dejte vhodné oblečení.

 Ve třídě je pitný režim zajištěn, na zahradu si děti budou nosit lahev s pitím /podepsanou/.

Odd. Medvědi                                  

 • Děti z odd. Medvědi, Rybičky
 • MŠ Jažlovická
 • MŠ Chodov
 • MŠ Konstantinova

Odd. Berušky                                   

 • Děti z odd. Berušky
 • MŠ Hroncova
 • MŠ A.Drabíkové
 • MŠ Mírového hnutí
 • MŠ Vejvanovského
 • MŠ Madolinka

Odd. Koťata                                     

 • Děti z odd. Koťata
 • MŠ Sulanského
 • MŠ V Benátkách

Odd. Motýlci                  

 • Děti z odd. Motýlci
 • MŠ Janouchova
 • MŠ Blatenská a Babákova

 

Příjem přihlášek na prázdninový provoz ukončen z důvodu naplnění kapacity MŠ

Prázdninový provoz pro děti z naší mateřské školy

Provoz naší mateřské školy : 25.7.-5.8.

Přihlášky (stáhněte ZDE) do 21.4.2022 odevzdejte ředitelce školy. Školné a stravné za prázdninový uhradíte 28.4. od 6.30 do 16.30 u vedoucí školní jídelny. Pokud nebude platba uhrazená, není možné dítě na prázdninový provoz přijmout.

Prázdninový provoz je zajištěn téměř na celou dobu prázdnin.

Pokud chcete dítě přihlásit na prázdninový provoz do jiné mateřské školy, sledujte webové stránky této školy. Tam se dozvíte, jak postupovat.

Na vyžádání vám vystavím kopii Evidenčního listu, kterou budete pro přihlášení potřebovat.

Zvažte pečlivě délku pobytu dětí v mateřské škole v létě. Děti si potřebují odpočinout a hlavně předškoláci by před nástupem do 1. třídy měli mít prázdniny.

Platby : školné  490 Kč / neplatí předškoláci a děti s OŠD

Stravné   40 ,- x počet dní

44,- x počet dní – děti s OŠD

 

Prázdninový provoz pro děti z jiných mateřských škol

25.7. – 5.8.2022 od 7.00 do 16.30

Termín pro přihlášení: od 1. 5. do 20.5.2022 na email reditelna@mskrejpskeho.cz  

Dříve přihlášky neposílejte!

V prostém textu uvedete: jméno, příjmení, termín docházky a MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje.

Termín placení školného a odevzdání dokumentů: 23.5. 2021 7.00 – 16.30

S sebou přinesete:

Školné 490,- (neplatí předškoláci a děti s OŠD)

Stravné 40,- x počet dní / 44,- x počet dní pro děti s OŠD

Podrobné pokyny k organizaci provozu zařazení do třídy, pravidla hygieny a bezpečnosti budou uveřejněny na webu MŠ do konce června.
Upozornění: Před zahájením prázdninového provozu mohou nastat změny z důvodu epidemiologické situace.