Školní rok 2023/2024

Hradní školička draka Vendelína

V jedné překrásné zemi jménem Čechy žil ve Sluníčkovém království na svém hradě rod Rybiček. Vydali se na vandr „proti proudu času“, do hluboké minulosti, kdy v zemi vládl král. Mnohé pro ně bude pohádkou, jenomže na to, co se odehrává v pohádce, si většinou nemůžeme sáhnout. Kdežto na starý dům, hrad, kostel, ano. Bude to sáhnutí očima, vědomím, že kdysi dávno před námi tu žili lidé, kteří svýma šikovnýma rukama dokázali postavit překrásné hrady, zámky, kostely, které dnes obdivujeme, vyráběli si erby, pečetě, domovní znamení, malovali obrazy, zdobili stavby sochami. Dokázali tvrdě pracovat, ale uměli se i radovat a bavit. A to si na svém vandru do středověku budeme připomínat.

V království vládl král, spolu s ním tu žila šlechta, rytíři a služebnictvo. Rytíř nezískával slávu jen uměním a statečností v boji, ale i mravní ctností, službou králi, tím, že pomáhal slabším a chránil je, bránil nespravedlnosti. Stát se rytířem nebylo jednoduché, v sedmi letech se s dětí stala pážata a učily se slušnému chování, učily se žít spolu, společně si hrát a pomáhat si, chovat se ohleduplně, mluvit pravdu, bránit nespravedlnosti, jednat moudře a s pokorou.

A tak se i my proměníme na pážata a v hradní školičce se budeme učit rytířským ctnostem.

Protože ve třídě jsou děti od 3 do 7 let, budou rozděleny do 4 rodů, jejichž členové si budou pomáhat, mladší děti se budou přirozeně učit od starších. Pohádkovou atmosféru bude navozovat drak Bonifác, který se omylem místo do pohádky narodí u nás. Vezmeme ho do naší školy a bude se učit s námi.

Naším cílem je seznamovat děti přiměřenou formou s naší historií, s různými řemesly, chceme vytvořit přátelské prostředí bez projevů agrese a rivality, pocit sounáležitosti se skupinou, chování v duchu spolupráce, pomoci, aby děti získaly příjemné citové prožitky a uspokojení.

Aneta, Jana a Lucka

Školní rok 2022/2023

Pohádky jsou vděčným tématem – nejen pro děti, ale i pro dospělé. Dávají nám možnost „zkusit si být princem, hodnou vílou, dobrotivým čarodějem, mokrým vodníkem……“

 „ Všechna přání v srdcích máme, do pohádek si je dáme.“

 

 A tak se v letošním roce otevřeme velkou pohádkovou knihu a vydáme se do pohádek. Víte, že každá knížka má svého strážce? I v té naší jeden bydlí, je to sova a jmenuje se Malvína a už se moc těší, až se spolu seznámíte. Ale cestou do školky se jí v pohádkách trochu pomíchala písmenka. Tak než začneme číst, pomůžeme jí je poskládat.

Sova umí divné věci,

písmenka má právě v hrnci:

 „Míchám, míchám pohádku,

tam a zase pozpátku.

Kdo ji pozná, kdo to ví?

Písmenka nám napoví.“

Pohádková kniha sovy Malvíny

Naším záměrem je podpořit u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím četby, dramatických, hudebních, výtvarných, pracovních, pohybových a dalších činností, probudit v dětech zájem o knihy, o četbu a získat povědomí o tom, co nám knihy mohou nabídnout a zprostředkovat.

Prostřednictvím pohádky budeme pozorovat svět kolem sebe, srovnávat, uvědomovat si lidské vlastnosti – dobro, zlo, chytrost, lstivost, pýchu, hloupost… Budeme podporovat rozvoj komunikativních dovedností, fantazie, vytvoření pozitivního vztahu k četbě.

Budeme se učit s knihou správně zacházet, povíme si, jak vzniká…

Umožníme dětem poznávat zábavnou a tvořivou formou, vlastním prožitkem a zapojením všech smyslů klasické pohádky. Seznámíme děti s různými verzemi pohádek – prozaickými i veršovanými.

Pro sovu Malvínu budou děti společně s rodiči psát víkendový deník.

Tak ať spolu prožijeme pohádkový rok.

Aneta a Jana

 

Přejeme vám krásné Vánoce

Všichni na jedné lodi s kapitánem Rybičkou

Ahoj rodiče malých plavčíků!

Celý svět je jedna velká loď, na které plujeme. Při plavbě má každý své místo, svůj prostor, své potřeby, touhy a přání. Aby plavba byla úspěšná a loď zdárně doplula ke svému cíli, musíme se naučit vzájemné toleranci, ohleduplnosti a respektování daných pravidel. Vážit si jeden druhého a být ochoten pomoci, chránit sebe, druhé i přírodu kolem nás.

Úloha nás dospělých je ukazovat správnou cestu, být majákem ve světě dětí, dávat jim pocit bezpečí a jistoty na jejich první velké plavbě do velkého světa …

1.září 2021 se s dětmi vydáme na společnou plavbu, cílem našeho projektu je vést děti ke kamarádství, toleranci, ke společné tvořivé činnosti, spolupráci, k rozvoji fantazie a chuti poznávat nové věci a učit se.

Projekt se jmenuje Všichni na jedné lodi s kapitánem Sluníčkem a skládá se z 6 integrovaných bloků, spojuje je postava kapitána Sluníčka, který má loď, ale je sám, nemá posádku. Postupně na naší plavbě přistaneme u břehů 5 ostrovů, které prozkoumáme s námořníkem, který tu sám žije. My se budeme učit od něj, on od nás, pomůžeme mu splnit námořnickou zkoušku. Pak se přidá k nám, stane se členem Sluníčkovy posádky.

Než vyplujeme s dětmi na dobrodružnou plavbu s kapitánem Sluníčkem, seznámíme se s jeho lodí, s pravidly, která námořníci dodržují, ukážeme mu, kde žijeme my. Musíme také naložit zásoby na dlouhou plavbu. Pak už pozor- vyplouváme!

Plavba bude dlouhá a my uvítáme vaše nápady, náměty, pomoc i materiál a pomůcky k naší plavbě. Protože jen když budeme všichni spolupracovat, můžeme splnit motto naší plavby:

„Děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé.“

Fernandéz de Lizardi

                                              a Vaše kapitánky Aneta, Jana a Kačka

Školní rok 2020/2021

 

Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do nového roku

Aneta, Jana a Kačka

 

Cesta sluníčkovým vlakem

Nádraží Slunečná :

1.září přijede na první kolej Sluníčkový vlak, který veze všechny kluky a holky a paní učitelky ze stanice Rybičková. Do vlaku si nastoupí dobrá nálada, chuť poznávat a učit se, kamarádství a přátelství.

Vlak pojede dále přes zastávky Jablůňkov, Hvězdičková, Snížkov, Dvoreček a Srdíčková zpět do zastávky Slunečná. Předpokládaný příjezd do zastávky Slunečná – červen 2021

Cestou budeme společně poznávat svět kolem nás, objevovat nové věci, zažívat dobrodružství, pomáhat si. Nemusíme se ničeho bát – na cestu nám bude svítit sluníčko, paní učitelky se promění ve strojvedoucí a s jistotou budou vlak řídit tím nejkrásnějším světem. A po kolejích dojedeme až do cíle – někteří z nás před bránu velké školy.

Těšíme se na společnou cestu

Aneta, Jana a Kačka