„V naší mateřské škole jsme ve spolupráci s Muzeem Říčany zavedli metodu tvořivé hry. Tato metoda umožňuje dětem používat opravdové nástroje, tvořit z přírodních materiálů a uplatňovat vlastní nápady. Neděláme práci za děti, klademe důraz na proces tvoření, nikoli na výsledek, a umožňujeme dětem si se svými výrobky libovolně hrát.“

www.muzeumricany.cz

www.tvorivahra.cz

Vznik a ověření metody tvořivé hry byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci projektu Oborový mentoring.

Proč tvořivá hra?

Děti poznávají svět skrze hru. Umožňujeme jim naplňovat jejich potřebu – tvořit podle své fantazie, své výrobky zapojovat do hry, znovu je přetvářet a dále si s nimi hrát.

Poskytujeme jim přírodní materiály, které jsou jejich přirozenosti nejblíže, opravdové nástroje, jednoduchá pravidla a důvěru.

Umožňujeme dětem dělat chyby, aby si prošly i slepé cesty a mohly samy zjišťovat, jaké řešení bude nejlepší.

Když děti nekopírují vzorové výrobky, které jim předložíme, ale vymýšlejí nové věci – učí se, ohromně rychle rostou a stávají se samostatnými bytostmi. A děti při hře vždy vymyslí něco, co by nás dospělé nenapadlo.

Hra se prolíná s tvořením.

Při tvořivé hře necháváme děti, aby si se svými výrobky hrály, upravovaly je podle potřeby, vylepšovaly nebo třeba spojily s  výrobkem jiného dítěte. Z  pouhého výrobku se najednou stává něco živého, děti mají ze své práce radost, posiluje to jejich sebedůvěru.

Přenášíme aktivitu z dospělého na dítě.

Často se nám dospělým stává, že za děti děláme více, než je potřeba – v  dobrém úmyslu. Nenecháme je ani dělat chyby, které ale člověk přirozeně potřebuje ke svému učení. V  tvořivé hře v  různé míře rozhoduje samo dítě proč, co, jak a z  čeho bude tvořit.

Zaměřujeme se na proces, ne na výsledek.

Není pro nás důležité, co dítě vytvoří (jestli vůbec něco vytvoří), cílem jsou získané dovednosti z  procesu tvorby. S  dětmi hovoříme o tom, co při tvoření zjistily, jak řešily problémy, co se jim podařilo – ne jen o tom, co vyrobily a jak je jejich výrobek „hezký“.