Co děláme celý rok

Motto: „Kdo je slepý? Ten, kdo nevidí svět jiných. Kdo je němý? Ten, kdo neumí povědět nic příjemného okolí. Kdo je chudý? Ten, kdo má příliš mnoho tužeb. Kdo je šťastný? Ten, kdo je šťastný s ostatními.“

Naše mateřská škola má v logu sluníčko a z toho vyšel i název našeho školního vzdělávacího programu – Cestičky ke sluníčku. Cestičky proto, že po nich všichni jdeme životem pozorujeme svět kolem sebe, poznáváme nové věci, učíme se, překonáváme překážky na nich. Sluníčko všichni potřebujeme k životu, hřeje, dává nám dobrou náladu, rozhlíží se z oblohy po celém světě. A tak i my chceme, aby v naší mateřské škole panovala dobrá nálada, atmosféra bezpečí a porozumění, aby děti měly možnost aktivně, přirozeně a tvůrčím přístupem poznávat svět kolem nás, aby měly možnost komunikovat, spolupracovat s vrstevníky.

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené  výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Program je členěn do šesti bloků – cestiček, které tvoří paprsky sluníčka, podle ročních období, tradic, dění v okolním světě. A tak děti přicházejí v září po „cestičce do školky“, seznamují se s novými kamarády, životem ve školce, vypráví si o své rodině. Po „barevné cestičce“ přejdou do podzimu, cestička“ je dovede od podzimní přírody k poznání zdravých životních návyků a lidského těla. „Vánoční cestičkou“ projdou děti kouzelným obdobím Vánoc, lidových zvyků a tradic. „Sněhová cestička“ dovede děti do zimní přírody, ale i k povídání a pozorování světa kolem nás, budeme poznávat některá povolání, povíme si o dopravě, věcech, které nás obklopují. Jarní cestička nás provede probouzející se přírodou, budeme poznávat rostliny, zvířata, povíme si o významu ochrany přírody. A nezapomeneme oslavit ani svátky jara a čarodějnice. „Cestička do světa“ je cestičkou domova, maminky, rodiny. A protože se blíží prázdniny budeme i „cestovat“ do jiných zemí, poznávat, že svět je pestrý a různorodý.

Učitelky si zpracují na základě Školního vzdělávacího programu třídní programy podle věku dětí, složení skupiny, individuálních schopností dětí.

Jak to děláme

Motto: „Pověz mi o tom a já to zapomenu. Ukaž mi to a já si to možná zapamatuji. Zapoj mne a já pochopím.“

Třídní projekty nám umožňují pracovat tak, aby se jednotlivé složky prolínaly, aby úkoly plynule  navazovaly (citová, mravní, sociální oblast, estetická výchova, fyzická zdatnost a zdraví, řeč, poznávací procesy, praktické dovednosti a návyky) integrované učení. Vedeme děti k vlastní aktivitě, experimentování a hledání vlastní cesty, učíme se metodou přímých zážitků.

Na tomto malém prostoru jsem se snažila alespoň nastínit cestu, kterou se ubíráme, abychom splnily nejen tyto cíle, ale hlavně aby k nám děti chodily rády a byly spokojené.

Věra Bokrová, ředitelka