„Dítě nechodí do školky pořád, jen když je zdravé“

 

Informační brožura pro rodiče dětí navštěvujících předškolní vzdělávání –ZDE