Školní rok 2023/2024

„ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“

„S Mikešem si budem hrát,

hledat, tvořit, povídat…“

 

Hlavní myšlenkou, pro letošní školní rok, je přiměřenou formou seznamovat děti s různými druhy řemesel, získávat informace a umět je používat v praxi…

Pojďme se tedy přenést do doby našich prababiček a pradědečků, do doby, kdy se lidem o televizi, počítači, mobilu či tabletu, nezdálo ani ve snu. Do doby, která měla svoje kouzlo, a kterou dnes známe většinou jenom z pohádek a příběhů.

Pojďme společně „zpomalit“ v dnešní uspěchané době a vrátit se alespoň na chvíli do časů, které jsou už nenávratně pryč, ale stále mají své kouzlo, a i dospělí si na ně rádi vzpomenou…

Pojďme se vydat za objevováním toho jiného a mnohdy již zapomenutého a pomocí příběhů, pohádek, vyprávění, písní, her nebo obrázků se přenést za starými řemesly a dovednostmi našich předků, za lidovými zvyky a tradicemi, které jsou spjaty se změnami v přírodě během celého roku.

Pojďme rozvíjet zručnost a dovednost, kterou získáme při různých činnostech souvisejících s řemesly, a tím objevíme i to tajemné kouzlo…

Pojďme prožít radost z tvořivosti a realizace vlastních nápadů, případně i z darování…

Pojďme hledat souvislosti mezi starými řemesly a dnešní výrobou a povoláními…

Pojďme si tak mnohé vyzkoušet, poznat, zažít a naučit se i nové písně, říkadla, pohybové aktivity a další činnosti, ve kterých se odráží podíl lidské řemeslné práce a umu…

Na této cestě za poznáním, nás bude po celý rok provázet černý kocourek, jménem Mikeš. Na rozdíl od obyčejných kocourů, ale umí Mikeš mluvit. To ho naučil jeho kamarád Pepík, u kterého Mikeš, spolus babičkou, bydlí. Mají malou chaloupku ve vesničce, která se jmenuje Hrusice… Kocourek umí nejen mluvit, ale také chodit po dvou, jako lidé. Proto mu tatínek Pepíka, který je švec, ušil boty.

Mikeš zažil v Hrusicích spoustu dobrodružství se svými kamarády, a že jich má… Jedním z nich je i skřítek Všudybýlek, který má svoji chaloupku kousek od Hrusic. Právě on Mikešovi vyprávěl, jak prožil celý rok s dětmi ve třídě Motýlků. Prý je učil poznávat a chránit přírodu, seznamoval je s životem na louce, v lese i na poli během čtyř ročních období. Děti mu zase na oplátku ukázaly, jak žijeme my – lidé. Jakmile to Mikeš slyšel, hned si řekl, že by také moc rád dětem vyprávěl, co všechno zná a umí, ale hlavně, že by s nimi mohl být ve školce celý rok. Třeba se naučí i zpívat nebo tancovat…

A tak tedy pojďme společně s Mikešem putovat celým rokem za kouzlem nejen starých časů a řemesel, za dovednostmi a uměním našich předků, ale i za vynálezy současnosti… Společně si vytvoříme prostředí, kde se budeme cítit dobře a bezpečně, kde prožijeme celý rok se svými kamarády při hře a poznávání, ale kde si také stanovíme jasně daná pravidla našeho společného soužití… Na této cestě za poznáním přejeme, všem malým i velkým Motýlkům, hodně zdaru v objevování a radost z toho, co si samy vytvoříme.

Na všechny se moc těší MIKEŠ a

Dana a Dana

Školní rok 2022/2023

ROK V CHALOUPCE SKŘÍTKA VŠUDYBÝLKA

aneb

 ŽIVOT V PŘÍRODĚ…

P-Ř-Í-R-O-D-Ato je slovo, které asi všichni známe, slyšíme ho kolem sebe a bereme ho tak nějak automaticky…

Víme ale, co vlastně to krásné slovo znamená, co vše se za ním skrývá, co nám příroda může dát, a co můžeme dát my jí?

Žijeme v hlavním městě ČR-Praze, a tak chceme dětem přiblížit život v přírodě, vzbudit u nich zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat…

V tom nám letos pomůže skřítek Všudybýlek, který bydlí v chaloupce u lesa, a je kamarád se Sluníčkem, Měsícem a hvězdami, vodou a rostlinkami, zvířátky, ale i jednotlivými měsíci v roce… Přestože je Všudybýlkovi už několik stovek let, a možná ještě víc, nikdo by mu takový věk nehádal… Je pořád usměvavý, pracuje kolem své chaloupky, běhá po lese, a každý den za ním přijde nějaký kamarád, který ho prosí o pomoc nebo o radu. Každý z měsíců, v době svého vládnutí, navštíví Všudybýlka v jeho chaloupce, ukáže mu, co vše za své vlády dovede, jaké změny v přírodě „vykouzlí“ a co my lidé, můžeme bedlivě pozorovat a sledovat…

Naučíme se, že si můžeme hrát nejen s kupovanými hračkami, ale, že si své „hračky“ můžeme třeba i samy vyrobit, vytvořit… K tomu budeme využívat různé „materiály“, které najdeme právě v přírodě, při různých vycházkách a výletech, nejen s dětmi a Všudybýlkem, ale i s „dospěláky…“

Naučíme se, jak je pro nás všechny příroda důležitá, co všechno nám může dát, jak ji musíme chránit, a jak se o ni máme dobře starat…

Na oplátku, ukážeme Všudybýlkovi, jak žijeme my – lidé…

Každý pátek navštíví Všudybýlek i jednu „motýlkovou rodinu“ a společně prožijí celý víkend…

Celý rok budeme tedy vyprávění skřítka Všudybýlka pozorně poslouchat a společně si prožijeme měsíce plné dobrodružství, nejen v přírodě…

 

Na společné hry a tvoření se těší

Dana a Dana se skřítkem Všudybýlkem

 

Školní rok 2021/2022

SE SLUNÍČKEM ZA POHÁDKOU

aneb

TAJEMSTVÍ BAREVNÝCH CHALOUPEK

 

 

„Pojď s Motýlky do pohádky,

za SLUNÍČKEM tam a zpátky.

Spolu s ním si budeme hrát,

a pohádky povídat…“

 

 

 

POHÁDKA je povídání…a tak si budeme povídat…

     V dnešní technické, uspěchané době, jsou zejména české klasické pohádky často opomíjeny, a děti některé z nich už ani neznají… Proto je letos naším cílem návrat ke klasickým českým pohádkám a jednoduchým pohádkovým příběhům.

     Celým školním rokem nás bude provázet Sluníčko, které se koulí světem, od jara až do zimy, všechno vidí, hodně toho zná, umí, ale hlavně…má své kamarády – MĚSÍCE. Dvanáct kamarádů, měsíců v roce a každý z nich má svoji důležitou úlohu. Všichni bydlí v barevných chaloupkách, kterých je stejně jako měsíců-dvanáct. Každá chaloupka má svoji barvu, jinak vypadá, a skrývá v sobě tajemství… Až nastane čas, dá nám Sluníčko znamení, a my budeme hledat tu správnou chaloupku. Pokud ji najdeme, představí se nám měsíc, který má své jméno, a něco nám o sobě poví… Ale to pořád ještě není všechno… Každý měsíc má pro nás překvapení v podobě obrázkových pohádek. Prostřednictvím těchto pohádek se budeme seznamovat s okolním světem, ročními obdobími, proměnami přírody a počasí, ale i poznatky o zdraví a svém těle. Také poznáme lidovou tvořivost, pranostiky a tradice, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím a měsícům…

     Na příkladech pohádkových hrdinů, budou mít děti možnost vcítit se do druhých, pomáhat slabším, nepodvádět, nechtít mít všechno hned a naučit se rozlišovat dobro a zlo.  

     Díky pohádkám se dostaneme do světa, ve kterém se snadným způsobem něco dozvíme, naučíme, poznáme, a to nám potom může pomoci řešit i různé nastalé problémy a situace. Chceme dětem pohádky přiblížit a pomocí nich je motivovat k různým činnostem. Nabídneme jim možnost vlastní realizace při přípravě a dramatizaci pohádek…

     Společně si vytvoříme pohádkové prostředí, kde se budeme cítit dobře a bezpečně, kde prožijeme celý rok se svými kamarády při hře, poznávání a různých činnostech, ale, kde si také stanovíme jasně daná pravidla našeho společného soužití…

 

Těšíme se na všechny děti i dospěláky…

Vaše SLUNÍČKO

a

Dana a Dana

Školní rok 2020/2021

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ SE SKŘÍTKEM RÁKOSNÍČKEM…

 „PŘÍRODA NENÍ MÍSTO, KTERÉ BYCHOM MĚLI NAVŠTÍVIT, JE TO DOMOV“                                                                               Gary Snyder

Současný svět je tak uspěchaný, že si málokterý člověk, či celá rodina vyjde o víkendu na procházku do lesa, na louku nebo na výlet do přírody. Přitom je příroda tak krásná a pokaždé v ní dokážeme objevit něco nového. Místo procházky ale jezdí většina dětí s rodiči autem a často se dostane ven jen minimálně, někdy dokonce pouze při pobytu venku v mateřské škole.

V dnešní době není úplně jednoduché probudit u dětí, „zahlcených“ vymoženostmi techniky, zájem o docela „obyčejné věci“, jak se může příroda sama o sobě zdát. Děti většinou považují za jaksi samozřejmé, dané, neustále se opakující, a tudíž „nezajímavé“, mnohé, co se kolem nich děje. Ve skutečnosti je to právě naopak… V přírodě je mnoho zázračného a fantastického, jedinečného a neméně „akčního“ jako v nějaké hře. Lze ji pozorovat a dění v ní prožívat „v přímém přenosu“ a na vlastní oči…

V dřívějších dobách byl člověk bezprostředně spjatý s přírodou a děti trávily převážnou část dne venku v přírodě. I dnes je příroda důležitou a nedílnou součástí našeho života. Předškolní děti nejsou ve své podstatě úplně jiné než v předchozích generacích. Objevování světa, zvídavost, všetečné otázky, bezprostřednost, síla a účinek osobního prožitku – s tím vším, co je pro tento věk charakteristické, lze pracovat i v dnešní době. Jen je potřeba v dětech probouzet zájem o přírodu, učit je vztahu k přírodě, schopnostem vnímat ji a všímat si jejich krás…

Letošní školní rok se v naší třídě Motýlků zabydlí malý, zelený skřítek, který nás provede čtyřmi ročními obdobími, tedy celým rokem… Možná, že ho budete znát. Jmenuje se Rákosníček a bydlí daleko za mlhou, hustou tak, že by se dala krájet a možná ještě dál…tam, kde je v kapradí schovaný malý rybníček Brčálník… Na jeho břehu má Rákosníček postavený malý domeček. Stará se o rybníček, a stejně tak i o všechny jeho obyvatele. Žije tam už dlouhá léta a velmi dobře znáírodu, ve které má plno kamarádů…

Kdybychom vešli do jeho domečku, tak jako první zahlédneme postel…stojí totiž uprostřed místnosti a je na ní modrobílo pruhovaná peřina, pod kterou tmavě zelený skřítek spí. Na hlavě má sedm černých vlásků, které mu trčí jako anténky všemi směry. Nelze si nevšimnout jeho velikého, žlutého nosu, pod kterým je usměvavá, černá pusa.

Rákosníček je hodný skřítek, na všechny vždy milý a nikdy by nikomu neublížil. Je zvědavý jako opička a vše chce vidět na vlastní oči. Pokud se někomu něco nedaří, vždy mu ochotně pomůže nebo alespoň poradí, jak na to… Umí cestovat i na oblohu, kde potkává hvězdy, se kterými zažívá různéíhody, a pokud potřebují, rád jim pomůže. Někdy se také snaží ze všech sil změnit počasí podle toho, jak si jeho kamarádi přejí, a kvůli tomu se na něj často zlobí Rosnička, která počasí předpovídá. Přesto se ale oba dva mají moc rádi…

 „POKUD CHCEME NAUČIT NĚKOHO NĚCO CHRÁNIT, MUSÍME V NĚM NEJPRVE K DANÉ VĚCI VYTVOŘIT VZTAH.“

 S Rákosníčkem, malým skřítkem, budeme tedy poznávat tajuplný svět přírody kolem nás. Společně budeme poslouchat jeho příběhy i příběhy jeho kamarádů – skřítků, ukážeme mu i něco z našeho života, a vše, co se naučíme a dozvíme, můžeme využít a prožít my všichni…

 Na společné dobrodružství se těší

Rákosníček

a

Dana a Dana