Spolek rodičů a přátel školy

sídlo : Mateřská škola, Křejpského 1503, Praha 4
kontakt : 246 037 824 – Petra Jančaříková

Vážení rodiče,

8. 9. 2020 byl na schůzce Spolku rodičů a přátel školy schválen příspěvek 1000,- / dítě / rok. Tuto částku zaplatí rodiče dětí, které v letošním školním roce nově nastoupily do mateřské školy.

Rodiče dětí, které do mateřské školy chodily, zaplatí 600,- / dítě / rok, vzhledm k tomu, že ve školním roce 2019/2020 v důvodů COVID – 19 nebyla částka vyčerpána.

Vedení Spolku rodičů při MŠ Křejpského

Částku uhraďte do 31.10.2020 na účet SRPŠ

216947455/600 MONETA Money bank

Variabilní symbol: číslo dítěte (uveďte číslo VAšeho dítěte, pod kterým hradíte školné a stravné)

Poznámka pro příjemce platby: jméno dítěte