Spolek rodičů a přátel školy

sídlo : Mateřská škola, Křejpského 1503, Praha 4
kontakt : 246 037 824 – Petra Jančaříková

Vážení rodiče,

7. 9. 2023 byl na schůzce Spolku rodičů a přátel školy schválen příspěvek 1500,- / dítě / rok.

Vedení Spolku rodičů při MŠ Křejpského

Částku uhraďte do 31.10.2023 na účet SRPŠ

216947455/600 MONETA Money bank

Variabilní symbol: číslo dítěte (uveďte číslo Vašeho dítěte, pod kterým hradíte školné a stravné)

Poznámka pro příjemce platby: jméno dítěte