Mateřská škola Křejpského 1503 je umístěna v klidné slepé ulici uprostřed sídliště Jižní Město. Byla slavnostně otevřena 3.9. 1979. V prvních pěti letech bylo ve čtyřech třídách zapsáno 140 až 150 dětí, počet se postupně snižoval a tak se 1.7. 1997 mateřská škola stala součástí ZŠ Křejpského, jedno oddělení využívala ZŠ pro 1. třídu, další rok pak klub Benjamín.

Od 1.1.2000 se sloučila s MŠ Chomutovická a stala se samostatným právním subjektem. Od roku 2000 také probíhala celková rekonstrukce budovy – školka dostala nový růžový kabátek – zateplení, proběhla výměna oken, oprava střechy, ale i rekonstrukce kuchyně a sociálního zařízení dětí. 3.9.2007 bylo otevřeno 5.oddělení mateřské školy, které vzniklo z bývalých jeslí.

V současné době máme zapsáno v 5 odděleních 122 dětí, kterým se snažíme vytvořit krásné a podnětné prostředí. Školka má v logu sluníčko, které nás provází celým rokem a tak i třídy jsou barevně odlišené.

Prostorové uspořádání je rozčleněno nábytkem na hrací koutky poskytující dětem soukromí i prostor pro hru, pro skupinovou i individuální práci. Děti mají k dispozici množství hraček i pomůcek. Školka má krásnou zahradu plnou zeleně, děti se mohou vydovádět na pískovištích, houpačkách, klouzačce, či lezecké stěně.

Děti se starají i o bylinkovou zahrádku, květinové záhonky a každá třída má i svůj záhon, kde pěstuje zeleninu, bylinky, okrasné dýně, slunečnice. Jsme zapojeni do projektu Záhony pro školy.

Školní vzdělávací program Cestičky ke sluníčku seznamuje děti se světem kolem nás v průběhu celého roku i s tradicemi a zvyky. Děti jsou vedeny k vlastní aktivitě a experimentování, k hledání vlastní cesty, učí se spolupráci, odpovědnosti, samostatnosti. Podporujeme u nich zdravé životní návyky a postoje, potřebu poznávat a schopnost vzdělávat se. Více se dozvíte v záložce Kalendář.

V rámci výchovně-vzdělávacího programu organizujeme kroužek atletiky a plavání, máme rozšířenou logopedickou péči, připravujeme děti na vstup do ZŠ. Pokud chcete vědět víc, klikněte na stránku Kroužky.

Každý měsíc je ve školce divadlo, koncerty. Pořádáme také společné akce dětí v MŠ – zamykání zahrady, karneval, besídky, sněhuláčí rojení a další, ale i společné akce s rodiči – pálení čarodějnic, nebo táboráky na školní zahradě. Více se dozvíte na stránce – na co se těšíme. Pro veřejnost pořádáme tradiční vánoční výstavu a zveme ji na zahradní slavnosti.

Škola má 20 zaměstnanců – 13 pedagogů včetně 1 asistenta pedagoga a 1 školního asistenta, 3 správní zaměstnance a 4 pracovnice školní jídelny.

Našim přáním je, aby děti v naší školce byly spokojené, aby jejich první zkušenost mimo rodinu byla pozitivní a motivující.