Celé Česko čte dětem

V roce 2006 paní Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem®, která od té doby úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. Jedná se o největší kampaň svého druhu u nás. Do projektu je zapojena i naše mateřská škola.

Pravidelné čtení dítěti:

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 • podporuje psychický rozvoj dítěte;
 • posiluje jeho sebevědomí;
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 • formuje čtecí a písemné návyky;
 • učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému;
 • rozvíjí představivost;
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 • trénuje paměť;
 • přináší všeobecné znalosti;
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 • rozvíjí smysl pro humor;
 • je výbornou zábavou;
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 • je prevencí patologických jevů;
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 Mezi námi, povídej

Projekt podporuje mezigenerační setkávání seniorů s dětmi z mateřských či základních škol, pomáhá utvářet prostor pro společnou řeč. Společné činnosti jsou o vzájemné interakci, komunikaci a vztahují se k tradicím, ročnímu období i specifikům dané skupiny.

S dětmi navštěvujeme seniory s DS Háje. Společně tvoříme, zpíváme, povídáme si…

V září 2019 jsme společně s DS Háje dostali známku Mezigeneračně, která je oceněním naší krásné společné práce. Děkujeme.

 

Máme čtecí babičky

Babičky chodí jednou týdně po obědě číst dětem pohádky. V dnešní uspěchané době je čtení trochu odstrčeno na druhou kolej, je to obrovská škoda, proto jsme moc rádi, že ve spolupráci s Mezi námi – mezigeneračně můžeme dětem čtení zprostředkovat.

 

Záhony pro školky

Zapojili jsme se do projektu Záhony pro školky. Předškolní děti budou pečovat o záhon a pozorovat dění kolem něj. Zúčastní se také zahradnických workshopů a do sešitu Malý zahradník si budou zaznamenávat, co se naučily.