Informace k úhradě stravného a školného pro školní rok 2023/2024

……………………………………………………………………………………………………….

 

První platby uhradíte po obdržení veškerých údajů od paní učitelek na třídě. Všechny následující platby provádějte od 1. nejpozději do 15.dne v měsíci.

Každé dítě má přidělený variabilní symbol, pod kterým budete platit školné a stravné. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Prosíme o dodržování termínu plateb a správnost údajů.

Ve školním roce budete platit 10 měsíců / září – červen /, v době letních prázdnin se platí v hotovosti – pouze přihlášené děti.

Případné přeplatky budou vyúčtovány v únoru a červenci na účet, který jste uvedli na přihlášce ke stravování. V případě ukončení docházky v průběhu školního roku vám budou případné přeplatky vráceny následující měsíc.

 

Platby:

Školné : 1015,-/měsíc, neplatí děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a děti s OŠD

Platí se každý měsíc v plné výši a je nevratné

Školné pro školní rok  2024/2025 je stanoveno ve výši 1500,-

 

Stravné: 1008,- /měsíc     48,-/den  –  platí všechny děti, kromě dětí s OŠD

Stravné: 1092,-/měsíc      52,-/den  –  platí děti s OŠD

Celkem: 

2023,-/ měsíc   všechny děti, které neplní povinné předškolní vzdělávání

1008,-/měsíc    děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání

1092,-/měsíc    děti s OŠD

Č.účtu : 80103359/0800