Informace k úhradě stravného a školného pro školní rok 2021/2022

……………………………………………………………………………………………………….

 

První platby uhradíte po obdržení veškerých údajů od paní učitelek na třídě. Všechny následující platby provádějte od 1. nejpozději do 15.dne v měsíci.

Každé dítě má přidělený variabilní symbol, pod kterým budete platit školné a stravné. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Prosíme o dodržování termínu plateb a správnost údajů.

Ve školním roce budete platit 10 měsíců / září – červen /, v době letních prázdnin se platí v hotovosti – pouze přihlášené děti.

Případné přeplatky budou vyúčtovány v únoru a červenci na účet, který jste uvedli na přihlášce ke stravování. V případě ukončení docházky v průběhu školního roku vám budou případné přeplatky vráceny následující měsíc.

 

Platby:

Školné : 1 026,-/měsíc

Platí se každý měsíc v plné výši a je nevratné

 

Stravné: 840,- /měsíc     40,-/den  –  platí všechny děti, kromě dětí s OŠD

Stravné: 924,-/měsíc      44,-/den  –  platí děti s OŠD

Školné: 1 026,-/ měsíc  neplatí děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a děti s OŠD

 

Celkem: 

1866,-/ měsíc   všechny děti kromě dětí s OŠD

924,-/měsíc    děti s OŠD

Č.účtu : 80103359/0800

Platby na šk.rok 2022/2023:

Školné: 996,-/ měsíc – neplatí dětí v povinném předškolním vzdělávání a děti s OŠD

Stravné: 45,- / den – platí všechny děti, kromě dětí s OŠD

Stravné: 48,- / den – platí děti s OŠD