I v letošním roce bude přijímací řízení probíhat formou elektronických zápisů.
Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese
Osobní předání řádně vyplněných žádostí:  10.5.2021 – 11.5.2021 mezi 09:00 – 16:00 hodinou. Místo odevzdání je v ředitelně MŠ Křejpského 1503. Dle epidemiologické situace bude možno přihlášky odevzdat buď osobně nebo do označené schránky u vstupu do MŠ.
Je nám líto, ale z epidemiologických důvodů není možnost uskutečnit den otevřených dveří. V případě potřeby jsem k dispozici na telefonu 603 551 625.
Věra Bokrová