Oznámení

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 přerušení provozu MŠ v době od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021.

V tomto období je mateřská škola uzavřena.

 Mateřská škola je naposledy otevřena 22. prosince. V roce 2021 začíná škola provoz dne 4.ledna.  Uzavření školy bylo projednáno se zřizovatelem.

V Praze dne 20.10.2020

 

 

  Věra Bokrová

 ředitelka mateřské školy