Ve školce se vyskytla spála. Sledujte, prosíme, zdravotní stav svých dětí.