Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 17.6.2021 od 16.00 v odd. Medvědů.

Prosím rodiče, kteří při zápisu předložili kopii evidenčního listu – potvrzení lékaře, aby s sebou přinesli originál.