Prázdninový provoz pro děti z jiných mateřských škol

25.7. – 5.8.2022 od 7.00 do 16.30

Termín pro přihlášení: od 1. 5. do 20.5.2022 na email reditelna@mskrejpskeho.cz  

Dříve přihlášky neposílejte!

V prostém textu uvedete: jméno, příjmení, termín docházky a MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje.

Termín placení školného a odevzdání dokumentů: 23.5. 2021 7.00 – 16.30

S sebou přinesete:

Školné 490,- (neplatí předškoláci a děti s OŠD)

Stravné 40,- x počet dní / 44,- x počet dní pro děti s OŠD

Podrobné pokyny k organizaci provozu zařazení do třídy, pravidla hygieny a bezpečnosti budou uveřejněny na webu MŠ do konce června.
Upozornění: Před zahájením prázdninového provozu mohou nastat změny z důvodu epidemiologické situace.