Prázdninový provoz 2021

Provoz naší mateřské školy : 16.-27.8.

Přihlášky  (zde) do 22.4.2021 odevzdejte ředitelce školy. Školné a stravné za prázdninový uhradíte 22.4. od 6.30 do 16.30 u vedoucí školní jídelny. Pokud nebude platba uhrazená, není možné dítě na prázdninový provoz přijmout.

Prázdninový provoz je zajištěn téměř na celou dobu prázdnin.

Zatím nikam nevolejte, nepište, podmínky přihlašování na jiné mateřské školy budou zveřejněny v květnu na webu JM a webech jednotlivých škol.

Zvažte pečlivě délku pobytu dětí v mateřské škole v létě. Děti si potřebují odpočinout a hlavně předškoláci by před nástupem do 1. třídy měli mít prázdniny.

Přihlášky dětí z  jiné mateřské školy : Přihláška letní provoz 2021

Do naší mateřské školy přinesete Přihlášku k prázdninovému provozu a kopii evidenčního listu a uhradíte platbu.

Termín :

17.5.     7.00 -16.30

19.5.     13.00 -16.30

Platby :

školné  480 Kč / neplatí předškoláci a děti s OŠD

stravné   38 ,- x počet dní / 42,- x počet dní – děti s OŠD