Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do akce Vánoční přání pro seniory. Dárky a přání předáme během prosince na setkáních Klubu seniorů v CSS Křejpského, v KS Campanus, v DPS Šalounova a Blatenská.