25.5. nastupují do mateřské školy děti, které se do 15.5. nahlásily. Těšíme se na vás.Nezapomeňte čestné prohlášení, roušky, 2 lahvičky s pitím na zahradu. Platby za květen vám převedeme ze zůstatku z března, červen uhradíte do 10.6. v běžné výši, vyúčtování proběhne v červenci.

Dětem, které ani jeden den v době od 25.5. do 30.6.2020 nenastoupí do mateřské školy, bude rozhodnutím ředitelky prominuta úplata za předškolní vzdělávání v květnu a červnu.