Vážení rodiče,

Prázdninový provoz máme v letošním roce v termínu 16.-27.8.2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci může dojít ke změnám organizace prázdninového provozu.

Nahlášení svého dítěte, prosím, velice důkladně zvažte, jelikož potřebujeme mít přehled o tom, kolik dětí z naší školy bude tento provoz využívat.

Proto znovu připomínám termín  přihlášení Vašeho dítěte na tento provoz, a to nejpozději do 22.4.2021.

Přihláška zde. Vyplněnou stačí zaslat emailem.

Platby:

  • školné na letní provoz: 480,- Kč
  • stravné: 38,- Kč/den
  •  42,- Kč/den (děti s odkladem školní docházky)

Školné a stravné za prázdninový provoz uhradíte 22.4. od 6.30 do 16.30 u vedoucí školní jídelny.

Bez řádně a včasně uhrazených plateb nebude Vaše dítě považováno za přihlášené, tudíž nebude moci být přijato na prázdninový provoz.

Důvodem takto brzkého termínu je to, že po 30. dubnu nahlašujeme volná místa pro děti z ostatních mateřských škol Prahy 11.

Prázdninový provoz je zajištěn téměř na celou dobu prázdnin.  Zatím nikam nevolejte, nepište, podmínky přihlašování na jiné mateřské školy budou zveřejněny v květnu na webu JM a webech jednotlivých škol.