Vnitřní směrnice o organizaci mimořádného provozu v období letních prázdnin

Dle zákona 561/20047Sb., a vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 je mimořádný provoz o letních prázdninách organizován takto:

Ředitelka mateřské školy, po oznámení zřizovateli, stanovuje uzavření mateřské školy v době od 22.7.2024 do 31.8.2024 včetně.

Letní provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v období od 1.7.2024 do 19.7.2024.

Přihlášky zasílejte do 26.4.2024 na reditelna@mskrejpskeho.cz /jméno dítěte, termín docházky, třída /

Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období letního provozu na 645 Kč. Školné a stravné / 48 Kč/den, děti s OŠD 52 Kč /den / se platí převodem do  14.6.2024 na účet školy, do poznámky uveďte „prázd.provoz“. Dítě, které nebude mít zaplacené poplatky na červenec nebude na prázdninový provoz přijato.

Stravné je po nahlášení a zaplacení závazné a nevrací se z důvodu objednání potravin. V případě nemoci si můžete každý den přijít pro oběd do ŠJ v době od 11.45 do 12.00.

V Praze 6.3.2024                           Věra Bokrová, ředitelka MŠ