Téměř 20 let jsem mohla být u toho, kdy paní Olga Sládková pracovala v naší mateřské škole jako školní logopedka.

Chtěla bych Ti poděkovat za sebe- za mnoho nápadů, podnětů a praktických rad. Za paní učitelky, které jsi vedla v jejich praxi logopedických asistentek a předávala jim své zkušenosti. Za děti, které se díky Tobě naučily zvládat náš krásný jazyk bez chyb. I za ty děti, které když lenošily, jsi laskavým napomenutím: tak si zabalíš raneček a půjdeš ke mně do učení , dovedla k práci. Za rodiče, kteří naslouchali Tvým radám a věděli díky Tobě jak na to.

Děkuji. Věra Bokrová