přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Křejpského
MŠ Křejpského

Milí rodiče.
Vzhledem k nepříznivému počasí se ,,Čarodějnický slet” na školní zahradě ruší.
Malé čaroděje a čarodějnice, kteří jsou nahlášeni na přespání v čarodějné chýši, předáte p.učitelce v 18. hod na třídě.
Do batůžku dětem připravte:kartáček na zuby a zubní pastu, čisté spodní prádlo a oblečení na druhý den, v případě potřeby mazlíka na spaní.
Večeře a snídaně zajištěna.
Děkujeme za pochopení.

Přijmeme aistenta/asistentku pedagoga na třičtvrtě úvazku. Nástup ihned. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku na tel 603 551 625.

 

Vnitřní směrnice o organizaci mimořádného provozu v období letních prázdnin

Dle zákona 561/20047Sb., a vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 je mimořádný provoz o letních prázdninách organizován takto:

Ředitelka mateřské školy, po oznámení zřizovateli, stanovuje uzavření mateřské školy v době od 22.7.2024 do 31.8.2024 včetně.

Letní provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v období od 1.7.2024 do 19.7.2024.

Přihlášky zasílejte do 26.4.2024 na reditelna@mskrejpskeho.cz /jméno dítěte, termín docházky, třída /

Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období letního provozu na 645 Kč. Školné a stravné / 48 Kč/den, děti s OŠD 52 Kč /den / se platí převodem do  14.6.2024 na účet školy, do poznámky uveďte „prázd.provoz“. Dítě, které nebude mít zaplacené poplatky na červenec nebude na prázdninový provoz přijato.

Stravné je po nahlášení a zaplacení závazné a nevrací se z důvodu objednání potravin. V případě nemoci si můžete každý den přijít pro oběd do ŠJ v době od 11.45 do 12.00.

V Praze 6.3.2024                           Věra Bokrová, ředitelka MŠ

Přijmeme aistenta/asistentku pedagoga na třičtvrtě úvazku. Nástup ihned. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku na tel 603 551 625.

Každý z nás je najednou víc doma než jindy.

Uprostřed nejdelší noci směřují naše loďky k přístavu.

Volíme útočiště.

Tělem i duší se vracíme do míst, kam patříme.

Domů….

 

Pohádkové Vánoce

s těmi, které máte rádi

přejí malí i velcí  z MŠ Křejpského

 

Vážení rodiče,

dne 27.11. vstoupí zaměstnanci MŠ Křejpského do jednodenní výstražné stávky.

Ke stávce se připojí většina pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, nelze tedy zajistit provoz školy ani v omezeném rozsahu.

Škola bude v daný den zcela uzavřena.

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

Za stávkový výbor

Dana Dorotíková

Vánoční výstava

Vánoce se blíží a tak již tradičně začínáme chystat i Vánoční výstavu. Budeme rádi, když i vy  přispějete svým nápadem, výrobkem.

 Pro děti vyhlašujeme soutěž

Venku se brzo stmívá, počasí už nepřeje dlouhým vycházkám a tak si společně můžete doma vyrobit zvoneček. Záleží jen na vás, jestli bude z papíru, látky, květináče, sklenice…Určitě vás napadne něco krásného a originálního.

Přejeme Vám i dětem mnoho radosti a zážitků při společném povídání a tvoření.

Hotová díla předejte ve svých třídách do 23.11. , všechny práce budou odměněny. Vítěz bude vyhlášen na vánoční besídce.

Od 27.11. si přijďte užít vánoční atmosféru a přivonět k vůni Vánoc. A podívat se na všechny překrásné zvony, zvonky i zvonečky a vybrat ten nejkrásnější.

 

 

 

 

 

 

Milý rodiče,

4.9. 2023  začíná nový školní rok. Těšíme se na vás.

Dnes jsme novým rodičům odeslali aktivační email k elektronické nástěnce Lyfle. Pomocí tohoto mailu si stáhnete aplikaci Lyfle, kam se přihlásíte.

Pomocí této aplikace s vámi budeme komunikovat, posílat vám zprávy z dění ve školce, fotografie. Vy budete přes aplikaci omlouvat děti a máte možnost komunikovat s paní učitelkami.

15.6.2023 jdou Medvídci a Rybičky na výlet

14.6.2022 jedou Berušky, Koťata a Motýlci na výlet

Téměř 20 let jsem mohla být u toho, kdy paní Olga Sládková pracovala v naší mateřské škole jako školní logopedka.

Chtěla bych Ti poděkovat za sebe- za mnoho nápadů, podnětů a praktických rad. Za paní učitelky, které jsi vedla v jejich praxi logopedických asistentek a předávala jim své zkušenosti. Za děti, které se díky Tobě naučily zvládat náš krásný jazyk bez chyb. I za ty děti, které když lenošily, jsi laskavým napomenutím: tak si zabalíš raneček a půjdeš ke mně do učení , dovedla k práci. Za rodiče, kteří naslouchali Tvým radám a věděli díky Tobě jak na to.

Děkuji. Věra Bokrová

Do našeho týmu hledáme kolegyni/kolegu na pozici učitelky/učitele s nástupem od 28.8.2023.

V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku na tel: 603 551 625

 

Pohádkové Vánoce a šťastnou plavbu rokem 2023

Milí rodiče,

V loňském roce jsme již podruhé pořádali akci Vánoční přání pro osamělé seniory, zapojilo se i několik dalších mateřských škol. Dárky a přání udělaly velkou radost, a nakonec se jich sešlo tolik, že se dostalo na všechny babičky a dědečky v Klubech seniorů Křejpského, Šalounova a Campanus i v Domovech seniorů a Domech s pečovatelskou službou na JM a dárky jsme přidaly i k obědům, které se rozváží seniorům.

Rádi bychom udělali radost i letos, a proto se na vás obracíme s prosbou.

My s dětmi vyrobíme přáníčka a vás poprosíme, zda přidáte drobný dárek – křížovky, knihu, čokoládu, čaj …

Dárečky zabalte a označte třeba písmenky D a B, aby se poznalo, zda se jedná o dárek pro dědečka nebo babičku. Neoznačené dárky budou chápány jako vhodné pro dědečky i babičky (třeba ty s nějakou sladkostí).

Do konce listopadu předejte dárky ve třídě. Některé kluby mají schůzky hned na začátku prosince, tak abychom je včas předali.

Krásné podzimní dny

Věra Bokrová

Ředitelka mateřské školy oznamuje, na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů

přerušení provozu MŠ v době od 23.12.2022 do 3.1.2023.

 

V tomto období bude mateřská škola uzavřena.

Mateřská škola je naposledy otevřena 22.12.2022, v roce 2023 začíná škola provoz 3.1. Uzavření školy bylo projednáno se zřizovatelem.

 

BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“) může ředitelka školy rozhodnout o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a stravného ve školním roce 2022/2023 a v rámci zvláštního opatření z tzv. Fondu solidarity o příspěvku k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou.

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE:
č. 1 – STRAVNÉ
č. 2 – ŠKOLNÉ
č. 4 – FOND SOLIDARITY

Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat je zákonný zástupce dítěte.
Podmínky žádosti:

 1. Trvalé bydliště na území hl. m. Prahy. Netýká se válečných uprchlíků, mají status strpění
 2. Splnění alespoň jedné z následujících podmínek či pobírání některé z následujících dávek:
  příspěvek či doplatek na bydlení;
  2. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  3. přídavek na dítě;
  4. dávky pěstounské péče;
  5. čelí exekuci/insolvenci;
  6. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Příslušné žádosti jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci Dokumenty a je třeba je předložit ředitelce školy 27.9.2022  od 7.00 do 16.30 pro možnost přiznání slevy za měsíc říjen. Na později podané žádost nebude brát zřetel. Odpuštění bude možné až od dalšího měsíce.
Pokud budete podávat žádost v průběhu školního roku, doručíte jí ředitelce školy po telefonické dohodě do 15. dne v měsíci.

Po podání žádosti ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
na základě předložené žádosti. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele.

Nárok vznikne po schválení ŘŠ od 1. dne následujícího měsíce. Nelze žádat zpětně. Pokud se změní podmínky pro přiznání příspěvku, oznámí to rodič neprodleně ředitelce školy.

Řekněte si o balíček finanční úlevy ve školství

Vážení rodiče,

pro komunikaci s vámi využíváme elektronickou nástěnku Lyfle, kam vám dáváme aktuální informace o dění ve škole a fotografie. Přes tuto aplikaci omlováte nepřítomnost dítěte v MŠ.

V týdnu od 1.8.2022 vám přijde aktivační e-mail s návodem, jak si aplikaci stáhnout a přihlásit se do systému.

 

Ve školce se vyskytla spála. Sledujte, prosíme, zdravotní stav svých dětí.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 6.6.2022 v 15:30 v oddělení Medvědů.

 

Příjem přihlášek na prázdninový provoz ukončen z důvodu naplnění kapacity MŠ

Sběr přihlášek

10. května 2022 od 13.00 do 16.30 a 11. května 2022 od 9.00 do 12.00

 • Při podání přihlášky v MŠ předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023

Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік

 Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2022 do 15.07.2022. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. / Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2022 по 15.07.2022. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:·

 • žádost k přijetí  заяву про вступ / посилання ·
 • potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti /link/ довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання
 • vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 06.06.2022 – 10:00 – 15:00 / Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 06.06.2022 року 10:00 – 15:00, у визначений  директором садочка час.

Přehled mateřských škol MČ Praha 11 / Перелік дитячих садків району Прага 11

MŠ A. Drabíkové www.msdrabikove.cz
MŠ Blatenská www.ms-blatenska.cz
MŠ Hrabákova www.mshrabakova.cz
MŠ Hroncova www.mshroncova.cz
MŠ Janouchova www.msjanouchova.cz
MŠ Jažlovická www.msjazlovicka.cz
MŠ Konstantinova www.mskonstantinova.cz
MŠ Křejpského www.mskrejpskeho.cz
MŠ Markušova www.msmarkusova.cz
MŠ Mírového hnutí www.msmh.cz
MŠ Modletická www.madolinka.cz
MŠ Stachova www.msstachova.cz
MŠ Sulanského www.mssulanskeho.cz
MŠ V Benátkách www.ms-benatky.cz
MŠ Vejvanovského www.msvejvanovskeho.cz
MŠ Chodov www.chodov@zskv.cz

Podrobné informace k zápisu na webu jednotlivých škol. За додатковою інформацією слідкуйте веб сторінки обраного садочку.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.

Prázdninový provoz pro děti z jiných mateřských škol

25.7. – 5.8.2022 od 7.00 do 16.30

Termín pro přihlášení: od 1. 5. do 20.5.2022 na email reditelna@mskrejpskeho.cz  

Dříve přihlášky neposílejte!

V prostém textu uvedete: jméno, příjmení, termín docházky a MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje.

Termín placení školného a odevzdání dokumentů: 23.5. 2021 7.00 – 16.30

S sebou přinesete:

Školné 490,- (neplatí předškoláci a děti s OŠD)

Stravné 40,- x počet dní / 44,- x počet dní pro děti s OŠD

Podrobné pokyny k organizaci provozu zařazení do třídy, pravidla hygieny a bezpečnosti budou uveřejněny na webu MŠ do konce června.
Upozornění: Před zahájením prázdninového provozu mohou nastat změny z důvodu epidemiologické situace.
 • V měsíci květnu 2022 budou zveřejněny  termíny a postupy zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den,
 • přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 11 naleznete zde,
 • k prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců,
 • každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost,
 • výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit,
 • platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku,
 • doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID,
 • pro dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování,
 • barevně vyznačené školy mají v daném termínu provoz

 

Provoz naší mateřské školy : 25.7.-5.8.

Přihlášky (stáhněte ZDE) do 21.4.2022 odevzdejte ředitelce školy. Školné a stravné za prázdninový uhradíte 28.4. od 6.30 do 16.30 u vedoucí školní jídelny. Pokud nebude platba uhrazená, není možné dítě na prázdninový provoz přijmout.

Prázdninový provoz je zajištěn téměř na celou dobu prázdnin.

Pokud chcete dítě přihlásit na prázdninový provoz do jiné mateřské školy, sledujte webové stránky této školy. Tam se dozvíte, jak postupovat.

Na vyžádání vám vystavím kopii Evidenčního listu, kterou budete pro přihlášení potřebovat.

Zvažte pečlivě délku pobytu dětí v mateřské škole v létě. Děti si potřebují odpočinout a hlavně předškoláci by před nástupem do 1. třídy měli mít prázdniny.

Platby : školné  490 Kč / neplatí předškoláci a děti s OŠD

Stravné   40 ,- x počet dní

44,- x počet dní – děti s OŠD

 

 

6.4. 2022 od 16.00 v odd. Medvídků

Zveme rodiče a děti na společné cvičení ve dvojici.

S sebou pohodlné oblečení, dobrou náladu, chuť cvičit.

Cvičení povede certifikovaná lektorka Evropské federace jógy Jitka.

Přihlaste se u paní učitelky ve třídě.

23.12. 2021 – 2.1.2022 Vánoční prázdniny

Těšíme se na vás 3.1.2022