Usnesením č. BR HMP 04/2020 ze dne 20.9.2020 Bezpečnostní rada hl. města Prahy uložila všem školám povinnost zajistot dezinfekci rukou na vstupu do budovy a zajistit dozor, který zaručí, že všechny osoby vstupující so budovy si ruce skutečně dezinfikují.

Vážení rodiče, žádáme vás o používání dezinfekce u vstupu do budovy.

Děkuji

Věra Bokrová