Povinné testy se v současné době týkají dětí z oddělení Berušek a Koťat. Ostatní děti budou informovány dle pokynů HSHMP.

Prosíme rodiče, aby nás o výsledku testu informovali buď pomocí SMS na tel: 603 551 625 nebo na e-mail: reditelna@mskrejpskeho.cz.