Prázdninový provoz

16. – 27.8.2021  7.00 – 16.30
Termín pro přihlášení
17.5. 2021 7.00 – 16.30
19.5.2021 13.00 – 16.30
S sebou přinesete:
  • vyplněnou přihlášku
  • kopii evidenčního listu z kmenové MŠ
  • v hotovosti uhradíte školné a stravné – prosím, připravte si přesnou částku

Školné 480,- (neplatí předškoláci a děti s OŠD)

Stravné 38,- x počet dní / 42,- x počet dní pro děti s OŠD

Podrobné pokyny k organizaci provozu zařazení do třídy, pravidla hygieny a bezpečnosti budou uveřejněny na webu MŠ do konce června.
Upozornění: Před zahájením prázdninového provozu mohou nastat změny zdůvodu epidemiologické situace sonemocněním Covid 19.