Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se kona 20.6. od 15:30 v odd. Medvědů.