přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Křejpského
MŠ Křejpského

Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2023/2024 навчальний рік / Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2023 do 15.06.2023. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. / Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2023 по 15.06.2023. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:·

  • žádost k přijetí  заяву про вступ / посилання ·
  • potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti /linkдовідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання
  • vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblastiвізу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 05.06.2023 – 10:00 – 15:00 Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 05.06.2023 року 10:00 – 15:00, у визначений  директором садочка час.

Přehled mateřských škol MČ Praha 11 / Перелік дитячих садків району Прага 11

MŠ A. Drabíkové www.msdrabikove.cz
MŠ Blatenská www.ms-blatenska.cz
MŠ Hrabákova www.mshrabakova.cz
MŠ Hroncova www.mshroncova.cz
MŠ Janouchova www.msjanouchova.cz
MŠ Jažlovická www.msjazlovicka.cz
MŠ Konstantinova www.mskonstantinova.cz
MŠ Křejpského www.mskrejpskeho.cz
MŠ Markušova www.msmarkusova.cz
MŠ Mírového hnutí www.msmh.cz
MŠ Modletická www.madolinka.cz
MŠ Stachova www.msstachova.cz
MŠ Sulanského www.mssulanskeho.cz
MŠ V Benátkách www.ms-benatky.cz
MŠ Vejvanovského www.msvejvanovskeho.cz
MŠ Chodov www.chodov@zskv.cz

Podrobné informace k zápisu na webu jednotlivých škol. За додатковою інформацією слідкуйте веб сторінки обраного садочку.

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.